Sweden’s Government Isn’t Entirely Honest

The Government of Sweden released an article in English attempting to repair the image of Sweden abroad. Let’s go through some of their statements and take a look at how they might be problem…

Source: Sweden’s Government Isn’t Entirely Honest

Advertisements

A short rant featuring religion & global warming

I’ve been reading an excellent book on the history of Prague. One thing that struck me forcibly is the parallels between the actions of ISIS/ISIL/Daesh/whatever (not forgetting the Taliban, Boko Harem and the rest of the Islamic nutters) – in terms of iconoclasm (in a general sense, including wanton destruction of buildings and monuments) and burning people alive etc. – and the past actions of, for example, the ‘Christian’ Catholic church against heretics, Protestants and Jews – and, of course, Protestants against Catholics and Jews. The Jews in Israel, at least those in charge and their backers, seem to have decided to get in on the act when it comes to the Palestinians. Actually, according to the Old Testament inter alia, the Jews themselves had their moments of mayhem in the past.

Lest I be accused of being selective in my castigation of religious groups, let’s not forget the worshippers of Mammon – when it comes to burning people alive, how many innocents did American napalm incinerate in Vietnam, Cambodia, Laos…? And there was, famously, ‘shock and awe’ visited on the citizens of Baghdad and other places in Iraq. No let off for the followers of the state religion in Stalin’s USSR, Mao’s China, Pol Pot’s Cambodia either. And every religious sect has pretty much always brought down the fires of righteousness on anyone, preferably female, who might be pointed out as a witch, probably for the sin of being slightly different, slightly crazy, slightly knowledgable about herbs and potions, slightly fond of a pet black cat – you know what I mean. As for homosexuals and other forms of ‘deviant’ – well… Of course, the members of the sect, the followers of the leader, the prophet, the messiah, the pope, were (and are?) pretty much exempt so long as they DID follow!

I’m still not totally convinced about anthropogenic global warming; I am, however, thoroughly convinced about global warming. And, to my mind, there’s really – effectively – sod all to be done about it. We KNOW it’s happened in the past, without the help of mankind, as has global cooling – and the dreaded positive feedback loop has meant, in the past as in the present (and future), that it’s pretty much unstoppable.

I can foresee a major extinction event over the horizon – or perhaps closer than that. Mother Earth finally giving up on her human cargo, probably with massive collateral damage to other species. An apocalyptic scenario with a fifth horseman – Drowning – joining War, Pestilence and Famine as eager manic servants of the Lord Death. See, I can use religious symbolism too!

Maybe human activity is what’s pushed the cycle over the edge this time, but there is no way, even if the nations, governed as their leaders (‘the great and the good’) are by the short term motive of profit and growth above all else, COULD get their proverbial bag together – there is no way of avoiding this particular destiny. The best that could be done is to work towards minimising the pain, and I don’t see a lot of evidence for that happening.

I shall quite likely have shuffled off this mortal coil before the shit really hits the fan, though that’s not necessarily certain. I wish, as is only natural (and anyone who denies that is an idiot), that I could do something to better the survival chances of my family and friends. As for the rest of humanity, I’m afraid it’s more or less pot luck; I really don’t wish ill of anyone who is a reasonably decent and humane human being (though I wish plenty of ill to those who aren’t – and there ARE a lot of them about!) but, basically, the human race has been breeding like rabbits, or bacteria – viruses even! – for much too long. T H White’s ‘The Sword in the Stone’ includes an excellent allegory about rival ants’ nests. Good book, that.

Journalistik i världsklass del 7: En trött ung man

DET GODA SAMHÄLLET

Ulf Larsson DGSUlf Larsson

I en DGS-krönika den 7 januari berättade jag att SvD:s chefredaktör Fredric Karén i sin nyårsdagskrönika lite otippat kommit med olika utfästelser om en mindre känslosam och mer faktainriktad journalistik i den egna tidningen framöver. SvD hade till och med antagit en handlingsplan för att ändra kurs på farkosten, berättade Karén entusiastiskt. Men jag måste ha missbedömt intensiteten i förnyelseambitionerna, för efter att ha tagit del av SvD på nätet den 17 januari kan jag konstatera att det mesta traskar på i gamla välkända hjulspår.

Det gäller inte minst en stort anlagd textprodukt med flera bilder samt en vidhängande filmsnutt om den syriske migranten Ayman Alhameed, 20 år. Läsarna av SvD har redan tidigare stiftat bekantskap med Ayman, exempelvis i ett reportage av Per Kudo där Kudo bland annat slog fast att Ayman ”tvingats” lämna sina fingeravtryck vid tyska gränsen (SvD 9 januari 2016; reportaget finns…

View original post 1,606 more words

Produktutveckling inom välfärdsindustrin

DET GODA SAMHÄLLET

8-26-13_11971Patrik Engellau

(Den här texten skrev jag för två år sedan, någon månad innan jag startade bloggen detgodasamhallet.com. Ett sorgligt faktum är att jag lika gärna kunnat skriv den här texten idag. Trots allt mitt och andras prat om tidsandans stora förändringar verkar ingenting ha hänt. Eller kanske är det så här: I medborgarnas medvetande sker stora saker, men det välfärdsindustriella komplexet och politikerväldet lufsar på som vanligt utan känsla för att den allmänna mentalitetens omvandling. Går det att förmå makten att öppna ögonen?)

År 1916 publicerade Pär Lagerkvist, nobelpristagare i litteratur år 1951, diktsamlingen Ångest där några rader lyder som följer:

View original post 680 more words

Politisk cynism och politiskt blodbad

DET GODA SAMHÄLLET

StefanStefan Hedlund

Sverige har en lång och framgångsrik tradition av demokratiskt samhällsbygge, vilande på rättsstatens och yttrandefrihetens solida grund. Denna tradition är nu på väg att förbytas i svåra politiska blockeringar, ett rättsväsen i djup kris och en växande offentlig intolerans emot avvikande åsikter. Det kan vara frestande att hänföra denna utveckling till migrantkrisen, men det vore allt för enkelt. Krisen i den svenska samhällsutvecklingen har djupare liggande rötter.

Den parlamentariska demokratin har under många år rört sig allt längre från idealet om förtroendevalda medborgare som är ansvariga inför sina väljare, till ett system där partierna blir rena intressemaskiner. De politiska ungdomsförbunden skolar yrkespolitiker som hyser större lojalitet mot det egna partiet, som är deras födkrok, än mot väljarna, som är deras formella uppdragsgivare. Partierna visar större lojalitet sinsemellan än gentemot väljarna.

View original post 648 more words

Kulturmullor utfärdar fatwa mot Katerina Janouch

DET GODA SAMHÄLLET

portratt-dgs-2Mohamed Omar

Författaren Katerina Janouch ifrågasatte den svenska invandringspolitiken i tjeckisk TV. Då blev Hynek Pallas på Dagens Nyheter Kultur upprörd. Det hette att hon målade en svart bild av Sverige. Ska man tro på att den nationella stoltheten blev sårad? Tror inte det.

Pallas, och tidningen DN, är arga för att de år efter år har försvarat en ohållbar invandringspolitik. Kritik har sopats under mattan. Efter asylkaoset hösten 2015 har allt fler vågat påpeka det uppenbara: vårt sätt att hjälpa flyktingar är dåligt. Vi skulle kunna hjälpa många fler för mindre pengar i närområdet. Dessutom skulle vi ha mindre problem hemma med segregation och militant islamism.

View original post 432 more words