När de gamla får fara riktigt illa

DET GODA SAMHÄLLET

LB juli 16

Lennart Bengtsson

Säkert skulle de flesta äldre vilja vara unga på nytt eller åtminstone medelålders. Men tack vare den moderna tekniken har tillvaron blivit mer fördragsam och enklare för det stora flertalet seniorer. Syn- och hörselproblem löses med tekniska hjälpmedel eller med enklare medicinska ingrepp. Bärbara datorer eller moderna mobiler med tillgång till internet har väsentligt bidragit till att förbättra det sociala livet på ett sätt som man inte kunde föreställa sig bara för 25 år sedan. Med Skype eller liknande kan man umgås med barn, barnbarn och vänner över hela världen. Ekonomin för de flesta seniorer i Sverige är också förhållandevis god då många har ett långt yrkesliv bakom sig men många intjänade pensionspoäng. Det är kanske av denna anledning som den svenska välfärden med en förtroendefull och godlynt statsminister som staffagefigur sträcker ut sina välfärdsarmar till världens alla arma stackare. Hos oss skall inga fattiga och nödlidande grupper…

View original post 505 more words

Advertisements

Vad bör göras?

DET GODA SAMHÄLLET

8-26-13_11971

Patrik Engellau

År 1902 skrev Lenin en skrift med ovanstående rubrik. Hans svar var att eftersom arbetarklassen var för trög för att förstå sina egna intressen så måste den företrädas av ett parti med intellektuella yrkesrevolutionärer som verkade för arbetarklassens sak. Året därefter skapades bolsjevikpartiet för att förverkliga denna idé.

Klyftan mellan partiet och dem partiet ansåg sig representera var alltså redan från början en viktig del av hela konstruktionen. Så har det inte varit i Sverige. Hos oss har de politiska partierna till relativt nyligen varit ett med sina väljare. Nu har vi närmat oss den leninistiska modellen.

View original post 506 more words

Det överraskningsfria scenariot

DET GODA SAMHÄLLET

8-26-13_11971

Patrik Engellau

När jag var teckentydare eller närmare bestämt fast statligt anställd, lönegradsinplacerad framtidsforskare så lärde jag mig att den mesta framtidsforskningen – som ju i verkligheten inte har något med forskning att göra, utan mest handlar om att ett antal djupingar fått för sig att de äger siargåvor – baseras på trendframskrivningar, kort sagt svarar på frågan ”hur blir det om det fortsätter som idag?”. Den tekniken genererar vad som ibland kallas det överraskningsfria scenariot.

Detta scenario har två egenskaper. Den första egenskapen är att det är trovärdigt eftersom föreställningen om en fortsatt utveckling i samma riktning – typ att vädret i morgon blir väl ungefär som idag – har en inneboende rimlighet. Den andra egenskapen är att det överraskningsfria scenariot aldrig slår in eftersom rörelser inte fortsätter i evighet i tangentens riktning. Det kommer något emellan, årets första majblomma eller vad som helst, som vänder trenden och ändrar…

View original post 546 more words

Regeringen tråcklar ihop ett lapptäcke av regler på asylområdet

DET GODA SAMHÄLLET

IMG_5315 - version 2

Merit Wager

Under den felaktiga rubriken Flyktingar som pluggar får stanna under studietid, rapporteras i Sveriges Radio om ytterligare en ny lapp som ska tråcklas in i lapptäcket kring utlänningslagen:

Regeringen är nu överens om en lagändring som gör att de ensamkommande flyktingbarn som riskerade utvisning på sin 18-årsdag får stanna i Sverige om de studerar på gymnasiet.

Gustav Fridolin, utbildningsminister, säger i samma inslag:

View original post 667 more words

Vad blir nu nästa steg?

DET GODA SAMHÄLLET

LB juli 16

Lennart Bengtsson

Egentligen skulle aldrig Sverigedemokraterna och övriga från Europaparlamentets partigrupp EFDD ha fått ha sin festmiddag på Grand Hotell i Stockholm med firandet och utdelningen av European Freedom Award till Vaclac Klaus. Deltagarna i galamiddagen delade nämligen inte hotellets värdegrund. Det var följaktligen enligt hotelldirektören, Pia Djupmark, ett misstag att tillåta festmiddagen och detta kommer inte att upprepas. I fortsättningen avser inte hotellet att upplåta vare sig matsal eller hotellrum till personer med fel värdegrund.

View original post 417 more words

Exclusive: explosive new eye-witness testimony shows Orgreave not about ‘rogue’ police

This gallery contains 4 photos.

The SKWAWKBOX I’ve had the privilege over the last couple of days of interviewing an eyewitness who had a ‘ringside seat’ for the infamous ‘Battle of Orgreave’. This witness, who was not a miner, has shed light on events there that many readers may not be aware of and has underscored key facts about the real […]

Refused ESA For Putting A Crumpet In The Toaster, And Other Stories Of DWP Nonsense

Same Difference

Last week, highly respected blog Vox Political asked its readers to send in the nonsense reasons their disability benefit claims were turned down. Here are some of them, reprinted with many thanks in the interest of sharing DWP madness as widely as possible. They are all anonymous.

All of the comments that follow are true, and were made by real people. I have anonymised them for obvious reasons.

Let’s start with a person who was denied a home assessment. The reason? “He can get to hospital for cancer treatment.” Have a little think about that. Where else but hospital was this person ever going to get cancer treatment? And shouldn’t cancer automatically qualify him for benefit? Apparently not.

Try this: “Can heat up a tin of beans and make toast” The person concerned had explained that if they actually ate beans on toast they would be hospitalised.

“Can sit in the…

View original post 970 more words