Fisken ruttnar från huvudet

No argument with this!

DET GODA SAMHÄLLET

Stefan

Stefan Hedlund

Det finns ett gammalt ryskt talesätt som säger att fisken ruttnar från huvudet. När man begrundar den svenska rättsstatens accelererande sönderfall finns det all anledning att begrunda detta talesätt. Det är självfallet inte enskilda polisers fel att den så kallade uppklarningsprocenten för begångna brott har nått katastrofalt låga nivåer, alltså att allt färre kriminella handlingar faktiskt leder till påföljd.

Anledningen till att medborgarna på mycket goda grunder kan uppleva en växande otrygghet måste sökas högre upp, i politiska beslut fattade av folkligt förtroendevalda som i en skamlig manifestation av egen självgodhet har valt att prioritera egna ideologiska ambitioner framför medborgarnas lagstadgade rätt till skydd av liv, lem och egendom.

View original post 657 more words

Dags att avskaffa vallfärden till Mecka?

Intelligent guy, Mohamed Omar!

DET GODA SAMHÄLLET

mohamed omar

Mohamed Omar

Hajj, muslimernas vallfärd till Mecka i Arabien, infaller i år mellan den 9 och 14 september. Från en blygsam början har händelsen växt till enorma proportioner. År 1920 kom det 58 000 pilgrimer från länder utanför Arabien, 2015 kom det en miljon och 385 tusen. De inhemska pilgrimerna blir också fler. Sammanlagt blir det ungefär två miljoner människor som ska trängas i staden.

Det är det saudiska kungahuset, som efter att ha erövrat Mecka genom blodiga massakrer på andra muslimer på 1920-talet, nu är den heliga stadens herrar och ska se till att allt fungerar. Det går inte så bra. Förra året blev hundratals pilgrimer ihjältrampade. Det var rena kaoset.

View original post 599 more words

När svensk välfärd är halal, men kulturen haram

DET GODA SAMHÄLLET

mohamed omar

Mohamed Omar

På den tiden jag var muslim och rörde mig i moskéer mötte jag ofta oroliga föräldrar. De var oroliga för att barnen skulle försvenskas, glömma sitt ursprung och sin islamiska tro. Vissa skickade sina barn till hemlandet för att de skulle få gå i Koranskola och lära sig sitt språk, andra funderade ständigt på olika arrangemang för att stärka barnens band till hemlandet.

Hos de föräldrar som bar på denna oro fanns ett dilemma som ständigt återkom, det att man uppskattade välfärden i Sverige, men inte kulturen som man såg som ett hot.

View original post 1,046 more words

Det är muslimska bildstormare som hotar förstöra pyramiderna

DET GODA SAMHÄLLET

mohamed omar

Mohamed Omar

Det är nu klart att det blir en ny Indiana Jones-film, den femte i ordningen. Filmen ska upp på biograferna sommaren 2019. Vart ska han resa den här gången?

I den första filmen, ”Jakten på den försvunna skatten”, som kom ut 1981 när huvudrollsinnehavaren Harrison Ford var en stilig 39-åring, reser arkeologiprofessor Jones till Egypten. Året är 1936 och hjälten ska stoppa nazisterna från att få tag på Förbundsarken, som de vill använda för att bygga en odödlig armé.

View original post 869 more words

Det finns ingen väg tillbaka – antalet asylsökare kommer att minska

DET GODA SAMHÄLLET

mohamed omar

Mohamed Omar

Den rekordstora strömmen av asylsökare till Sverige 2015 ledde till en kollaps i systemet som tvingade fram en omläggning av asylpolitiken. Ett redan överbelastat Migrationsverk fick ta emot 163 000 ansökningar. Lågt räknat kommer enligt ekonomen Jan Tullberg kostnaderna för asylinvandringen 2015 att uppgå till 600 miljarder kronor.

Till den dyraste delen av asylinvandringen hör de så kallade “ensamkommande flyktingbarnen”, en grupp som mestadels består av unga män från Afghanistan och Eritrea. På grund av obefintlig åldersbestämning är flera av de som kallar sig barn egentligen vuxna. Under 2015 ankom 35 400 ”ensamkommande flyktingbarn”.

View original post 1,064 more words

Hillary Clinton’s Flat and Misleading Foreign Policy Speech

Bracing Views

DEM 2016 Clinton Wrapping herself in the flag: Hillary talks foreign policy in San Diego, Calif. (AP Photo/John Locher)

W.J. Astore

Yesterday, Hillary Clinton gave a foreign policy speech in San Diego that was notably flat and misleading.  It’s been getting decent reviews in the mainstream media for the zingers she tossed at Donald Trump.  But when you listen to the speech (you can watch it here) and think about it, you realize how insipid and unoriginal it really was.

Here are my thoughts on Clinton’s speech:

1. The speech featured the usual American exceptionalism, the usual fear that if America withdraws from the world stage, chaos will result.  There was no sense that America’s wars of choice in Iraq, Afghanistan, Libya, etc. have greatly contributed to that chaos.  Oh, there was also the usual boast that America has the greatest military.  That’s what Imperial and Nazi Germany used to boast — until…

View original post 282 more words